Metoda PNF

Jest to metoda funkcjonalna bazująca na wykorzystaniu rezerw tkwiących w organizmie człowieka. Podstawowym celem jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Metoda ta motywuje do działania i co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę pacjenta z terapeutą.
 Ważnym aspektem terapii jest uwzględnienie zaburzonych aktywności życia codziennego. Zalicza się do nich: problemy z chodem, zmianami pozycji, utrzymaniem pozycji siedzącej, zależność od osób trzecich podczas wykonywania czynności dnia codziennego, chęć powrotu do szkoły, pracy czy hobby.
Jak to wygląda?
Plan terapii ustalany jest na podstawie badania i dobierany indywidualnie do każdego pacjenta. Uwzględnianie są wówczas jego aktualne możliwości i potrzeby. Czas trwania terapii to minimum 45 min, w zależności od potrzeb nawet do 2 godzin.
Wskazania:
  • udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu,
  • choroby występujące z zaburzeniami równowagi,
  • stwardnienie rozsiane (SM),
  • choroba Parkinsona,
  • choroby mięśni (dystrofie, zmiany zapalne),
  • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych,
  • wady postawy – skoliozy, kolana koślawe/szpotawe, stopy płaskie/koślawe/szpotawe,
  • porażenia nerwu trójdzielnego i twarzowego