Metoda NDT- Bobath

NDT-BOBATH
(Neurodevelopmental Treatment)

Neurologiczna metoda fizjoterapeutyczna zapoczątkowana w latach 40- tych XX wieku przez Bertę i Karla Bobath (fizjoterapeutka i neurolog) przeznaczona głównie dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz z objawami opóźnienia w rozwoju. Dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie zmniejszyć występujące zaburzenia i wyraźnie poprawić funkcjonowanie dziecka.

Istota koncepcji NDT – Bobath  Jest nią interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów pacjenta, którym w tym przypadku jest dziecko. Uwzględniając jego osobowość, zdolności poznawcze oraz bariery środowiskowe wpływające na możliwość uczestnictwa w codziennym życiu. 

Celem stosowania metody NDT – Bobath
Jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju i uzyskaniu niezależności w życiu. Ponadto wykorzystanie wszystkich możliwości i zdolności dziecka przy istniejącym uszkodzeniu układu nerwowego. 

Odpowiednia dla pacjentów z:

 • zaburzeniami ruchowymi,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • chorobami nerwowo-mięśniowymi (dystrofia mięśniowa, zaniki rdzeniowe mięśni),
 • zespołami genetycznymi (zespół Downa),
 • asymetrią złożeniową,
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego (obniżone lub podwyższone),
 • kręczem szyi pochodzenia neurologicznego i mięśniowego,
 • z problemami ortopedycznymi (dysplazja bioder, deformacje kostno – stawowe stóp),
 • wady rozwojowe mózgu i rdzenia kręgowego

Warto sprawdzić jeśli zauważyłaś/zauważyłeś, że Twoje dziecko:

 • układa się asymetrycznie (stale patrzy w jedną stronę, wygina się zawsze w jedną stronę),
 • nadmiernie odgina główkę do tyłu,
 • silnie zaciska piąstki i pręży nóżki,
 • niechętnie leży na brzuszku, ma drżenie kończyn.