Metoda IBITA Bobath

Neurologiczna metoda fizjoterapeutyczna wykorzystywana głównie u pacjentów po przebytym udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych lub cierpiących na inne schorzenia neurologiczne (np. SM, choroba Parkinsona), u których w wyniku procesu chorobowego lub w skutek urazu nastąpiło uszkodzenie układu nerwowego objawiające się zaburzeniem funkcji ruchowych.
Głównym założeniem koncepcji jest praca nad normalizacją napięcia mięśni posturalnych oraz wypracowanie prawidłowego wzorca ruchowego. Dzięki dostarczaniu bodźców sensomotorycznych pacjent „na nowo” uczy się swojego ciała oraz umiejętności kontroli nad nim.
Proces rehabilitacji w koncepcji IBITA BOBATH odbywa się również poza gabinetem fizjoterapeutycznym. Opiekunowie i rodzina osoby chorej, dzięki fizjoterapeucie powinny poznać i zrozumieć podstawy teoretyczne problemu chorego dzięki czemu ułatwi to codzienne funkcjonowanie i opiekę nad chorym.
Plan terapii jest indywidualnie dobierany do każdego pacjenta po uprzednim badaniu. Czas pojedynczej terapii to minimum 50 minut.
Wskazania:
  • udar krwotoczny, niedokrwienny,
  • udar pnia mózgu,
  • tętniaki mózgu,
  • stwardnienie rozsiane (SM),
  • choroba Parkinsona,
  • choroby demielinizacyjne mózgu,
  • urazy czaszkowe,
  • zespoły móżdżkowe,
  • urazy rdzenia kręgowego,
  • osoby poruszające się na wózkach.