Integracja Sensoryczna

Termin Integracja Sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa.

Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.
Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.

Efektem prawidłowej integracji informacji z układów zmysłów są:

 • znajomość schematu ciała
 • koordynacja obu stron ciała
 • prawidłowa koordynacja oko-ręka
 • właściwe planowanie motoryczne
 • odpowiedni poziom aktywności
 • prawidłowa percepcja wizualna i słuchowa przestrzeni
 • prawidłowe wzorce motoryczne
 • prawidłowa mowa
 • stabilność emocjonalna
 • prawidłowa koncentracja uwagi.

Co może wskazywać na trudności u dziecka z integracją sensoryczną?

 • nadmierna ruchliwość, nadaktywność
 • zbytnia powolność podczas wykonywania codziennych czynności, nieśmiałość
 • unikanie zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli
 • choroba lokomocyjna
 • obniżona sprawność ruchowa – takie dzieci słabo biegają, skaczą, mają trudności z jazdą na rowerze, są niezgrabne ruchowo
 • problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek)
 • częściej niż inne dzieci przewracają się, upuszczają lub psują zabawki
 • unikanie zabaw plastycznych z użyciem rąk (plastelina, glina, piasek, farby)
 • trudności z zabawami manualnymi (rysowanie, cięcie nożyczkami)
 • opóźniony rozwój mowy, wada wymowy
 • kłopoty z czytaniem i pisaniem
 • trudności z koncentracją uwagi
 • trudności z jedzeniem, preferowanie tylko określonych struktur pokarmów
 • negatywne reagowanie na pewne bodźce dotykowe – takie dzieci nie lubią mycia włosów, czesania, obcinania paznokci, unikają określonych materiałów (metek), nie lubią chodzić boso
 • brak umiejętności dostosowania odpowiedniej siły do wykonywanej czynności.

Inne objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Rodzic powinien też zwrócić uwagę, gdy jego dziecko:

 • ma trudności z samodzielnym żuciem i przełykaniem,
 • woli papkowatą konsystencję pokarmów,
 • ma trudności z dłuższym utrzymaniem głowy w pozycji pionowej – podpiera ją ręką, kładzie,
 • jest niespokojne, płaczliwe, nadwrażliwe emocjonalnie, z trudnością zasypia,
 • czuje się zagubione w nowym miejscu, dużo czasu zajmuje mu zdobycie orientacji
 • nie ma dominacji jednej ręki, z trudnością posługuje się nożyczkami, słabo rysuje po śladzie

Jak wygląda diagnoza SI?

Diagnoza rozwoju procesów integracji sensorycznej odbywa się w czasie trzech spotkań i składa się z:

 • wywiadu z rodzicami – terapeuta zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, przebytych chorób, preferowanych aktywności
  oraz trudności z jakimi boryka się dziecko, pyta również o to jakie są ich oczekiwania względem terapii
 • kwestionariuszy sensomotorycznych – rodzice wypełniają kwestionariusze dotyczące szczegółowych informacji na temat dziecka
 • obserwacji klinicznej – dziecko wykonuje zadania, świadczące o jego reaktywności na bodźce sensoryczne
 • testów południowokalifornijskich – wykonywane u dzieci, które ukończyły 4 lata, testy są standaryzowane i pozwalają określić poziom rozwoju funkcji motorycznych o bazie sensorycznej
 • omówienia diagnozy, podsumowanie, plan terapii – terapeuta przedstawia rodzicom wyniki badań, wnioski z nich płynące, przedstawia plan terapii oraz elementy diety sensorycznej do pracy z dzieckiem w domu. Każdy rodzic otrzymuje diagnozę w